Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:32 Tisdag 2018-05-22 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32
Datum och tid: 2018-05-22 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. En sammanhållen budgetprocess (FöU10y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Prop. 2017/18:100 förslagspunkten 2 och motioner
Föredragande: LF

2. Årsredovisning för staten 2017 (FöU11y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Justering
Skr. 2017/18:101
Föredragande: RI

3. Information om uppropet givaktochbitihop av kvinnliga anställda i Försvarsmakten
Personaldirektör generalmajor Klas Eksell
Kapten Frida Linehagen
Major Hanna Jungwallius

4. Information från Justitiedepartementet om ansvaret för informations- och cybersäkerheten
Statssekreterare Charlotte Svensson
Ämnesråd Annette Norman
Politiskt sakkunnig Sara Yazdanfar

5. Justering av protokoll

6. Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (FöU14)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:205 och motioner
Föredragande: ML

7. EU-frågor

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 maj 2018 kl. 10.00

Bilagor