Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:33 Torsdag 2018-05-24 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:33
Datum och tid: 2018-05-24 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering (FöU15)
Justering
Skr. 2017/18:141 och motion
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU15 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering, måndagen den 11 juni 2018

3. Presentation av 112-utredningen En nationell alarmeringstjänst (SOU 2018:28)
Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem
Huvudsekreterare Hanna André

4. Information av Försvarsdepartementet om Materiel- och logistikutredningen
Försvarsminister Peter Hultqvist

5. Justering av protokoll

6. Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (FöU14)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:205 och motioner
Föredragande: ML

7. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar (FöU16)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:178
Föredragande: RI

8. EU-frågor

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 31 maj 2018 10.00

Bilagor