Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:34 Torsdag 2018-05-31 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34
Datum och tid: 2018-05-31 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (FöU14)
Justering
Prop. 2017/18:205 och motioner
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU14 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, måndagen den 11 juni 2018

3. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar (FöU16)
Justering
Prop. 2017/18:178
Föredragande: RI

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU16 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar, måndagen den 11 juni 2018

5. Information av Näringsdepartementet inför TTE-rådet den 8 juni 2018
Statssekreterare Alf Karlsson
Kansliråd Jörgen Samuelsson
Kansliråd Christina Wilén
Departementssekreterare Isabel Sarenmalm

6. Justering av protokoll

7. Kommissionens förslag om sprängämnesprekursorer
Subsidiaritetsprövning
COM (2018) 209
Föredragande: AS

8. EU-frågor

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 juni 2018 kl. 11.00

Bilagor