Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:35 Tisdag 2018-06-05 kl. 11:00

Tisdag 2018-06-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:35
Datum och tid: 2018-06-05 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet om internationella samarbeten
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av protokoll

3. Motorunderhållet av Jas 39 Gripen

4. EU-frågor

5. Anmälan av granskningsrapport från Riksrevisionen om Nationellt försvar på regional nivå – de regionala stabernas roll och ansvar (RiR 2018:14)

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 juni 2018 kl. 10.00

Bilagor