Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:36 Torsdag 2018-06-07 kl. 10:00

Torsdag 2018-06-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:36
Datum och tid: 2018-06-07 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Generaldirektör Dan Eliasson

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 juni 2018 kl. 11.00

Bilagor