Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:37 Tisdag 2018-06-12 kl. 11:00

Tisdag 2018-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:37
Datum och tid: 2018-06-12 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsmakten
Överbefälhavare Micael Bydén

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Bemyndigande för presidiet att vidta beredningsåtgärder i subsidiaritetsärenden

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 juni 2018 kl. 11.00

Bilagor