Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:38 Tisdag 2018-06-19 kl. 11:00

Tisdag 2018-06-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:38
Datum och tid: 2018-06-19 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) den 25 juni 2018
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Onsdagen den 1 augusti 2018 kl. 13.00

Bilagor