Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:39 Tisdag 2018-06-19 kl. 16:00

Tisdag 2018-06-19 kl. 16:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:39
Datum och tid: 2018-06-19 16:00
Plats: RÖ5-32

1. Fråga om inhämtande av ytterligare information om luftvärnssystem
Beslut

2. Nästa sammanträde
Onsdagen den 1 augusti 2018 kl. 13.00

Bilagor