Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:40 Tisdag 2018-07-24 kl. 11:00

Tisdag 2018-07-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:40
Datum och tid: 2018-07-24 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Fråga om medgivande att närvara vid sammanträdet
Beslut om att tjänstemän från kulturutskottets och socialförsäkringsutskottets kansli får närvara vid sammanträdet

2. Information av Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet med anledning av pågående skogsbränder
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Försvarsminister Peter Hultqvist

3. Nästa sammanträde
Onsdagen den 1 augusti 2018 kl. 13.00

Bilagor