Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:41 Onsdag 2018-08-01 kl. 13:00

Onsdag 2018-08-01 kl. 13:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:41
Datum och tid: 2018-08-01 13:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av protokoll

3. Kommissionens förslag om inrättandet av Europeiska försvarsfonden
Subsidiaritetsprövning
COM(2018) 476
Föredragande: AS

4. Kommissionens förslag om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
Subsidiaritetsprövning
COM(2018) 462
Föredragande: AS

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

Bilagor