Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:5 Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5
Datum och tid: 2017-10-17 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Sveriges sjöterritorium och maritima zoner (FöU2y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Justering
Prop. 2016/17:215
Föredragande: ML

2. Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering (FöU3y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Justering
Skr. 2016/17:196 och motioner
Föredragande: AS

3. Information av Justitiedepartementet
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

4. Justering av protokoll

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 oktober 2017 kl. 10.00

Bilagor