Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:7 Torsdag 2017-10-26 kl. 10:00

Torsdag 2017-10-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7
Datum och tid: 2017-10-26 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Start för Europeiska försvarsfonden (FöU10)
Justering
KOM(2017) 295
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om utlåtande FöU10 Granskning av meddelande om start för Europeiska försvarsfonden, onsdagen den 8 november 2017

3. Justering av protokoll

4. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: RI, ML

5. Motioner om beredskapspolisen
Fråga om yttrande till justitieutskottet
Föredragande: ML

6. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott
Beslut
Föredragande: LF

7. EU-frågor

8. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2017/18:1683 av Jan Lindholm (MP) till näringsutskottet
Föredragande: LF

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 november 2017 kl. 11.00

Bilagor