Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:8 Tisdag 2017-11-07 kl. 11:00

Tisdag 2017-11-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8
Datum och tid: 2017-11-07 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarets materielverk (FMV) om motorunderhållet för Gripensystemet
Generaldirektör Göran Mårtensson
Chef Gripen Vidmakthållande Peter Axelsson
Informationschef Infostab Toni Eriksson

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 november 2017 kl. 10.00

Bilagor