Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:10 Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10
Datum och tid: 2018-11-27 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Presentation av verksamheten vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Generaldirektör Dan Eliasson

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 november 2018 kl. 10.00

Bilagor