Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:11 Torsdag 2018-11-29 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:11
Datum och tid: 2018-11-29 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Presentation av Räddningstjänstutredningens förslag och arbete med utvärdering av insatser vid sommarens skogsbränder
Särskild utredare Jan-Åke Björklund
Sekreterare Maria Kaiser

2. Information av Utbildningsdepartementet inför TTE-rådet (kompetenscentrum för cybersäkerhet)
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson

3. Justering av protokoll

Protokoll 2018/19:10

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 december 2018 kl. 11.00

Bilagor