Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:12 Tisdag 2018-12-04 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12
Datum och tid: 2018-12-04 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Beredning
Prop. 2018/19:1, Skr. 2017/18:290 och motioner
Föredragande: MB, ML

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 december 2018 kl. 10.00

Bilagor