Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:14 Tisdag 2018-12-11 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:14
Datum och tid: 2018-12-11 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1, skr. 2017/18:290 och motioner
Föredragande: MB, ML

3. Inrättande av försvarsgrensstaber (FöU3)
Beredning
Prop. 2018/19:18 och en motion
Föredragande: ML

4. EU-frågor

5. Värdskapet för årliga säkerhetskonferensen för Baltikum, Norden, Polen och Tyskland 2019

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 december 2018 kl. 10.00

Bilagor