Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:16 Onsdag 2018-12-19 kl. 08:00

Onsdag 2018-12-19 kl. 08:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:16
Datum och tid: 2018-12-19 08:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet om Pesco
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar och kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdagen den 17 januari 2019 kl. 10.00

Bilagor