Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:17 Torsdag 2019-01-24 kl. 10:00

Torsdag 2019-01-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:17
Datum och tid: 2019-01-24 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsberedningen
Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow
Huvudsekreterare Tommy Åkesson

2. Information av Riksrevisionen med anledning av Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå
Riksrevisor Stefan Lundgren
Enhetschef Jörgen Lindström
Revisionsledare Sascha Sohlman

3. Information av Försvarsdepartementet inför EU:s informella försvarsministermöte
Försvarsminister Peter Hultqvist

4. Justering av protokoll

5. Försvarspolitik (FöU6)
Beredning
Motioner
Föredragande: MB

6. Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå (FöU10)
Beredning
Skr. 2018/19:28 och en motion
Föredragande: AS

7. Deltagande i den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GSFP) den 7–8 mars 2019 i Bukarest, Rumänien
Information

8. EU-frågor

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 januari 2019 kl. 11.00

Bilagor