Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:18 Tisdag 2019-01-29 kl. 11:00

Tisdag 2019-01-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:18
Datum och tid: 2019-01-29 11:00
Plats: Försvarets radioanstalt, Lovön

1. Anmälningar och kanslimeddelanden

2. Information om Försvarets radioanstalts verksamhet
Generaldirektör Dag Hartelius

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 31 januari 2019 kl. 10.00

Bilagor