Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:19 Torsdag 2019-01-31 kl. 10:00

Torsdag 2019-01-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:19
Datum och tid: 2019-01-31 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Kl. 10.00 Presentation av Kustbevakningens verksamhet
Generaldirektör Therese Mattsson
Överdirektör Anders Kjaersgaard

2. Kl. 10.40 Information av Försvarets materielverk
Generaldirektör Göran Mårtensson
Överdirektör Dan Ohlsson
Chef Gripen Dan Averstad
Presschef Henrik Hedberg

3. Justering av protokoll

4. En ny kustbevakningslag (FöU4)
Beredning
Prop. 2018/19:16 och en motion
Föredragande: ML

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 februari 2019 kl. 11.00

Bilagor