Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:20 Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:20
Datum och tid: 2019-02-05 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. En ny kustbevakningslag (FöU4)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:16 och en motion
Föredragande: ML

3. Försvarspolitik (FöU6)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MB

4. EU-frågor

5. Överlämnande av motioner
Fråga om överlämnande av motionerna 2018/19:2817 yrkande 1 av Beatrice Ask m.fl. (M), 2018/19:2821 yrkande 5 av Beatrice Ask m.fl. (M) och 2018/19:2840 yrkande 9 av Daniel Bäckström m.fl. (C) till konstitutionsutskottet

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 februari 2019 kl. 10.00

Bilagor