Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:21 Torsdag 2019-02-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-02-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:21
Datum och tid: 2019-02-07 10:00
Plats: RÖ5-32

1. En ny kustbevakningslag (FöU4)
Justering
Prop. 2018/19:16 och en motion
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU4 En ny kustbevakningslag, torsdagen den 14 februari 2019

3. Justering av protokoll

4. Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå (FöU10)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:28 och en motion
Föredragande: AS

5. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Beredning
Skr. 2018/19:70 och motioner
Föredragande: ML

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 februari kl. 10.00

Bilagor