Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:22 Torsdag 2019-02-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-02-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:22
Datum och tid: 2019-02-14 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Försvarspolitik (FöU6)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU6 Försvarspolitik, onsdagen den 27 februari 2019

3. Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå (FöU10)
Justering
Skr. 2018/19:28 och en motion
Föredragande: AS

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU10 Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå, onsdagen den 27 februari 2019

5. Justering av protokoll

6. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:70 och motioner
Föredragande: ML

7. EU-frågor

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 februari 2019 kl. 10.00

Bilagor