Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:23 Torsdag 2019-02-28 kl. 10:00

Torsdag 2019-02-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:23
Datum och tid: 2019-02-28 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Justering
Skr. 2018/19:70 och motioner
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, onsdagen den 13 mars 2019

3. Justering av protokoll

4. EU-frågor

5. Öppet hus
Fråga om utskottets deltagande lördagen den 27 april 2019

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Avsägelse av ordförande och vice ordförande

8. Val av ordförande

9. Val av vice ordförande

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 mars 2019 kl. 11.00

Bilagor