Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:24 Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:24
Datum och tid: 2019-03-05 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Kl. 11.30 Information av Försvarsmakten om Försvarsmaktens budgetunderlag 2020
Generaldirektör Peter Sandwall

3. Justering av protokoll

4. Militära frågor (FöU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: MB

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 mars 2019 kl. 10.00

Bilagor