Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:25 Torsdag 2019-03-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:25
Datum och tid: 2019-03-14 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Presentation av Rekryteringsmyndigheten
Generaldirektör Christina Malm

2. Kl. 10.30 Presentation av Skogsbrandsutredningen och av MSB:s uppdrag om behoven av förstärkt kapacitet avseende materiel, personalförsörjning och flygkapacitet
Utredaren Jan-Åke Björklund, Skogsbrandsutredningen
Generaldirektör Dan Eliasson, MSB

3. Justering av protokoll

4. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)
Beredning
Motioner

5. Civilt försvar och krisberedskap (FöU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: ML, AS

6. Militära frågor (FöU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MB

7. Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB
Fråga om yttrande till näringsutskottet och beredning
Prop. 2018/19:40 och motioner
Föredragande: MB

8. Kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskydds-mekanism för unionen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2019) 125
Föredragande: AS

9. EU-frågor

10. Anmälningar och kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 11.00

Bilagor