Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:26 Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:26
Datum och tid: 2019-03-26 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB (FöU2y)
Fråga om yttrande till näringsutskottet
Justering
Prop. 2018/19:40 och motioner
Föredragande: MB

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 mars 2019 kl. 10.00

Bilagor