Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:27 Torsdag 2019-03-28 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:27
Datum och tid: 2019-03-28 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Militära frågor (FöU9)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU9 Militära frågor, onsdagen den 3 april 2019

3. Justering av protokoll

4. Civilt försvar och krisberedskap (FöU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ML, AS

5. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MB

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 april 2019 kl. 10.00

Bilagor