Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:28 Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28
Datum och tid: 2019-04-04 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Civilt försvar och krisberedskap (FöU7)
Justering
Motioner
Föredragande: ML, AS

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU7 Civilt försvar och krisberedskap, onsdagen den 10 april 2019

3. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal , onsdagen den 10 april 2019

5. Justering av protokoll

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2018/19:115 en motion
Föredragande: AS

7. Kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskydds-mekanism för unionen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beredning
COM(2019) 125
Föredragande: AS

8. EU-frågor

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 april 2019 kl. 10.00

Bilagor