Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:29 Torsdag 2019-04-11 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:29
Datum och tid: 2019-04-11 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (FöU3y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19115 och en motion
Föredragande: AS

3. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2018/19:75 och ev. motioner
Föredragande: ML

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 april 2019 kl. 11.00

Bilagor