Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:3 Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3
Datum och tid: 2018-10-23 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och ev. beredning
Föredragande: AS

3. En strategi för svensk rymdverksamhet (FöU1y)
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
Fortsatt beredning
Skr. 2017/18:259
Föredragande: ML

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 10.00

Bilagor