Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:30 Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:30
Datum och tid: 2019-04-23 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (FöU3y)
Justering
Skr. 2018/19:115 och en motion
Föredragande: AS

2. Justering av protokoll

3. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 (FöU4y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:75
Föredragande: ML

4. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med utrikesutskottet
Beslut
Prop. 2018/19:69 och ev. motioner
Föredragande: LF

5. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Beslut
Föredragande: LF

6. EU-frågor

7. Nordisk-baltisk-polsk-tysk-försvarsutskottskonferens
Information
Föredragande:LF

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 maj 2019 kl. 10.00


Bilagor