Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:31 Torsdag 2019-05-02 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:31
Datum och tid: 2019-05-02 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 (FöU4y)
Justering
Skr. 2018/19:75
Föredragande: ML

2. Presentation av verksamheten vid Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)
Vd Eva Halldén
Kommunikationschef Anna Porelius

3. Kl. 10.30 Information av Säpo om underrättelsehotet
Säkerhetspolischef Klas Friberg
Chefsanalytiker Kennet Alexandersson
Kommunikationschef Nina Odermalm Schei

4. Justering av protokoll

5. Vårändringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2018/19:99 och ev. motioner
Föredragande: MB

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 maj 2019 kl. 10.00

Bilagor