Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:32 Torsdag 2019-05-09 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:32
Datum och tid: 2019-05-09 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) den 14 maj 2019
Statssekreterare Jan-Olof Lind

2. Information av Försvarsdepartementet, Försvarets materielverk och Försvarsmakten om livscykelkostnaden för luftvärnssystemet Patriot
Statssekreterare Jan-Olof Lind, Försvarsdepartementet
Brigadgeneral Mikael Frisell, verksamhetsområde Armémateriel, Försvarets materielverk
Brigadgeneral Rickard Askstedt, Försvarsmakten

3. Justering av protokoll

4. Vårändringsbudget för 2019 (FöU5y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: MB

5. Årsredovisning för staten 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Skr. 2018/19:101 och ev. motioner
Föredragande: MB

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 maj 2019 kl. 11.30 (obs! tiden)

Bilagor