Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:33 Tisdag 2019-05-14 kl. 11:30

Tisdag 2019-05-14 kl. 11:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:33
Datum och tid: 2019-05-14 11:30
Plats: RÖ5-32

1. Presentation av Försvarsberedningen slutrapport
Ordförande Björn von Sydow
Huvudsekreterare Tommy Åkesson

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 10.00

Bilagor