Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:34 Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:34
Datum och tid: 2019-05-16 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Vårändringsbudget för 2019 (FöU5y)
Justering
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: MB

2. Information av EU-samordningen
Riksdagens tidigare representant i Bryssel Livia Spada

3. Kl. 10.20 Information av Försvarsmakten när det gäller skjutfältens påverkansområden m.m.

4. Justering av protokoll

5. Utskottets utrikes resor

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 juni 2019 kl. 10.00

Bilagor