Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:35 Torsdag 2019-06-13 kl. 10:00

Torsdag 2019-06-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:35
Datum och tid: 2019-06-13 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Presentation av utredningen Förbättrat skydd för totalförsvaret
Huvudsekreterare Key Hedström

2. Kl. 10.30 Information av Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) m.m.
Statssekreterare Jan-Olof Lind

3. Justering av protokoll

4. Beslut om deltagande i den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GSFP) den 4–6 september 2019 i Helsingfors, Finland

5. Beslut om deltagande i Hanating i Helsingfors, Finland,
den 7–8 oktober 2019

6. EU-frågor

7. Bemyndigande för presidiet att vidta beredningsåtgärder i subsidiaritetsärenden

8. Bemyndigande för ordföranden att justera dagens sammanträdesprotokoll

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdagen den 19 september 2019 kl. 10.00

Bilagor