Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:4 Torsdag 2018-10-25 kl. 10:00

Torsdag 2018-10-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4
Datum och tid: 2018-10-25 10:00
Plats: RÖ5-32

1. En strategi för svensk rymdverksamhet (FöU1y)
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
Justering
Skr. 2017/18:259
Föredragande: ML

2. Presentation av Försvarets materielverk (FMV) och dess verksamhet
Generaldirektör Göran Mårtensson

3. Justering av protokoll

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 november 2018 kl. 11.00

Bilagor