Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:5 Tisdag 2018-11-06 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:5
Datum och tid: 2018-11-06 11:00
Plats: RÖ5-32

Föredragningslista

1. Presentation av Försvarsmakten och dess verksamhet samt information om aktuella frågor
Överbefälhavare Micael Bydén

2. Information av Ekonomistyrningsverket (ESV)
Generaldirektör Clas Olsson
Utredare Carina Franzen
Utredare Ellen Rova

3. Justering av protokoll

4. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med utrikesutskottet
Beslut
Prop. 2018/19:5
Prop. 2018/19:6
Föredragande: LF

5. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Beslut
Föredragande: LF

6. Kommissionens arbetsprogram för 2019
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
COM(2018) 800
Föredragande: AS

7. EU-frågor

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 november 2018 kl. 10.00

Bilagor