Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:6 Torsdag 2018-11-08 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6
Datum och tid: 2018-11-08 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Riksrevisionen om granskningsrapporten Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner (RiR 2018:6)
Riksrevisor Stefan Lundgren

2. Kommissionens förslag om Sprängämnesprekursorer
Överläggning
Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet
COM(2018) 209

3. Civilskyddsmekanismen
Information
Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet
COM(2017) 460

4. Information av Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist

5. Justering av protokoll

6. Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner (FöU2)
Beredning
Skr. 2017/18:283 och motioner
Föredragande: ML

7. EU-frågor

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 november 2018 kl. 10.00

Bilagor