Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:7 Torsdag 2018-11-15 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:7
Datum och tid: 2018-11-15 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet inför FAC (försvar)
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner (FöU2)
Fortsatt beredning
Skr. 2017/18:283 och motioner
Föredragande: ML

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 november 2018 kl. 10.00

Bilagor