Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:8 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8
Datum och tid: 2018-11-20 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Civilskyddsmekanismen
Överläggning
Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet
COM(2017) 772

2. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 november 2018 kl. 10.00

Bilagor