Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:9 Torsdag 2018-11-22 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9
Datum och tid: 2018-11-22 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner (FöU2)
Justering
Skr. 2017/18:283 och motioner
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU2 Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner, onsdagen den 28 november 2018

3. Presentation av verksamheten vid Försvarsunderrättelsedomstolen (FUN), Försvarets radioanstalt (FRA) och Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN)

Försvarsunderrättelsedomstolen
Ordförande Lars Lundgren
Kanslichef Marija Momcilovic

Försvarets radioanstalt (FRA)
Tf. kommunikationschef Fredrik Wallin

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN)
Vice ordförande Jan Öhman
Kanslichef Maria Broms
Stf kanslichef Annika Jäderlund

4. Justering av protokoll

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 november 2018 kl. 11.00

Bilagor