Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:10 Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2019-11-26 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information om Totalförsvarsövning 2020
Övningsledare Anna Karphammar, MSB
Övningsledare Mikael Johnsson, Försvarsmakten
Övningsledare Maria Lundström, Riksdagsförvaltningen

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Reseberättelse

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 november 2019 kl. 10.00

Bilagor