Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:11 Torsdag 2019-11-28 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:11
Datum och tid: 2019-11-28 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MB, ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, onsdagen den 11 december 2019

3. Justering av protokoll

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 december 2019 kl. 10.00

Bilagor