Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:12 Torsdag 2019-12-05 kl. 10:00

Torsdag 2019-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2019-12-05 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Presentation av Utredningen om Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel
Utredaren Elisabeth Nilsson

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 10.00

Bilagor