Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:13 Tisdag 2019-12-17 kl. 10:30

Tisdag 2019-12-17 kl. 10:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:13
Datum och tid: 2019-12-17 10:30
Plats: RÖ5-32

1. Avsägelse av ordförande

2. Val av ordförande

3. Justering av protokoll

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 10.00

Bilagor