Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:14 Torsdag 2020-01-09 kl. 12:00

Torsdag 2020-01-09 kl. 12:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:14
Datum och tid: 2020-01-09 12:00
Plats: RÖ5-30 (UU:s sessionssal)

1. Information om Mali (tillsammans med UU)
Information
Utrikesminister Ann Linde
Försvarsminister Peter Hultqvist
Försvarsmakten (tbc)

2. Svensk militär utbildningsinsats i Irak (tillsammans med UU)
Information
Utrikesminister Ann Linde
Försvarsminister Peter Hultqvist
Försvarsmakten (tbc)

3. Inför FAC fredagen den 10 januari 2020 (tillsammans med UU)
Information
Utrikesminister Ann Linde

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 10.00

Bilagor