Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:15 Torsdag 2020-01-23 kl. 10:00

Torsdag 2020-01-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15
Datum och tid: 2020-01-23 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information med anledning av uppgifter i media om en på felaktiga grunder anställd officer i Försvarsmakten
Försvarsminister Peter Hultqvist
ÖB Micael Bydén

2. Justering av protokoll

3. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: ML

4. EU-frågor

5. Beslut om deltagande i den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GSFP) den 2–4 mars 2020 i Zagreb, Kroatien

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 januari 2020 kl. 10.00

Bilagor